אִלְתֵּר synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term אִלְתֵּר:
© Synonyms.com