אִמֵּן synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term אִמֵּן:
© Synonyms.com