אִרְגּוּן synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term אִרְגּוּן:
© Synonyms.com