אִשְׁפֵּז synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term אִשְׁפֵּז:
© Synonyms.com