אִתּוּת אוֹת synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term אִתּוּת אוֹת:
© Synonyms.com