גִּהֵק synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term גִּהֵק:
© Synonyms.com