כָּלוּל synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term כָּלוּל:
© Synonyms.com