מְגֹהָץ synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term מְגֹהָץ:
© Synonyms.com