פַּרְעוֹשׁ synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term פַּרְעוֹשׁ:
© Synonyms.com