קְדִימוּת קְדִימָה synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term קְדִימוּת קְדִימָה:
© Synonyms.com