קְרָב synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term קְרָב:
© Synonyms.com