קִבּוּץ synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term קִבּוּץ:
© Synonyms.com