קִדּוּם synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term קִדּוּם:
© Synonyms.com