קִצּוּב synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term קִצּוּב:
© Synonyms.com