קַבְּצָנִית synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term קַבְּצָנִית:
© Synonyms.com