קַר synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term קַר:
© Synonyms.com