קוֹד synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term קוֹד:
© Synonyms.com