תְּמוּתָה synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term תְּמוּתָה:
© Synonyms.com