תְּרוּפָה סַם synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term תְּרוּפָה סַם:
© Synonyms.com