תִּקּוּן synonyms

Here's a list of possible synonyms and antonyms for the term תִּקּוּן:
© Synonyms.com